តារាងតម្លៃសម្រាប់កញ្ចប់អាជីវកម្ម និង តាមផ្ទះ

Monday August 2nd, 2021
| ព័ត៌មាន

ដោយក្តីរីករាយ OPENNET សូមណែនាំប្រូម៉ូសិនជូនអតិថិជនដែលស្របតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ No01608/2021/MSD ផុតកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃ០១ ខែសីហា ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១   សម្រាប់កញ្ចប់អាជីវកម្ម កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿន ១ខែ បង់ប្រាក់មុន ៣ខែ ៦ខែ ១២ខែ B15 35 Mbps $39 $117 $234 $468 B25 45 Mbps $66 $198 $396 $792 B35 60 Mbps $88 $264 $528 $1056 B50 80 Mbps $118 $354 $708 $1416 សេវាតម្លើង $30 $10 (បានបញ្ចុះតម្លៃ $20) ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ថ្លៃឧបរកណ៍ […]

ការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងពីក្រុមហ៊ុនOpennet

Monday July 20th, 2020
| ព័ត៌មាន

ការ​ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងពី​ក្រុមហ៊ុន​Opennet កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះខាងក្រុមហ៊ុន បានចាប់ផ្តើមដំណើរការនូវកម្មវិធីចាប់រង្វាន់សំរាប់អតិថិជនដែលបង់ថ្លៃសេវាកម្មចាប់ពី៦ខែឡើងទៅ នេះគឺជាកម្មវិធីសំរាប់អតិថិជនចាស់ ដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើឡើងដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនរយះពេលកន្លងមកនេះ៕ រូបភាពក្រុមការងារចុះទៅប្រគល់រង្វាន់សប្តាហ៍ទី៥ ការចាប់រង្វាន់នេះបានរៀបចំឡើងរយះពេលរហូតដល់ទៅ១៣សប្តាហ៍ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំផ្សាយផ្ទាល់ឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង ៩ព្រឹក។ រង្វាន់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ខាងក្រុមហ៊ុននឹង ធ្វើការប្រគល់​ ជូនអតិថិជនដល់គេហដ្ធានផ្ទាល់តែម្តង។ រូបភាពអតិថិជនឈ្នះរង្វាន់ធំសប្តាហ៍ទី៥ ជាក់សែ្តងយើងបានស្វែងរកឃើញអតិថិជនដែលមានសំណាងឈ្នះនូវ​ រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ទី៥ គឺ លោក Chor Geg Luy ដែលជាម្ចាស់សំណាងសប្តាហ៍ទី៥ ទទួលបានទូរទស្សន៍មូយរង្វាន់ដែលអតិថិជនរបស់យើងមកពីភ្នំពេញ។ រូបភាពអតិថិជនឈ្នះរង្វាន់ទី២​ នៃសប្តាហ៍ទី៥ ដោយឡែកខាងក្រុមហ៊ុនក៏ធ្វើការចាប់រង្វាន់លេខ២​ និង លេខ៣ ចំនួន ៦​រង្វាន់ទៀតផងដែរ។ អតិថិជនដែលទទួលបានរង្វាន់លេខ២ចំនួន១​នាក់ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​និង២រូបទៀតនៅកណ្តាលនឹងភ្នំពេញ។ ; រូបភាពអតិថិជនឈ្នះរង្វាន់ទី ៣ នៃសប្តាហ៍ទី៥ ​ ចំណែកអតិថិជនដែលទទួលបានរង្វាន់លេខ៣សុទ្ធសឹងតែជាអតិថិជននៅភ្នំពេញ។ ការចាប់រង្វាន់នៅសប្តាហ៍ទី៣និងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៥ ខែ កក្កដាខាងមុខនេះ។ សូមចូលរួមទស្សនាលេងហ្គេមជាមួយនិងកម្មវិធីតាមរយះគេហទំព័រហ្វេសបុករបស់​ Opennet។ ដែលមានឈ្មោះថា Opennet Support។

ការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងពីក្រុមហ៊ុនOpennet

Tuesday July 7th, 2020
| ព័ត៌មាន

ការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងពីក្រុមហ៊ុនOpennet កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះខាងក្រុមហ៊ុន បានចាប់ផ្តើមដំណើរការនូវកម្មវិធីចាប់រង្វាន់សំរាប់អតិថិជនដែលបង់ថ្លៃសេវាកម្មចាប់ពី៦ខែឡើងទៅ នេះគឺជាកម្មវិធីសំរាប់អតិថិជនចាស់ ដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើឡើងដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនរយះពេលកន្លងមកនេះ៕     ការចាប់រង្វាន់នេះបានរៀបចំឡើងរយះពេលរហូតដល់ទៅ១៣សប្តាហ៍ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំផ្សាយផ្ទាល់ឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង ៩ព្រឹក។ រង្វាន់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ខាងក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការប្រគល់ជូនអតិថិជនដល់គេហដ្ធានផ្ទាល់តែម្តង។     ជាក់សែ្តងយើងបានស្វែងរកឃើញអតិថិជនដែលមានសំណាងឈ្នះនូវរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ទី២ គឺ Chey Neroth ដែលជាម្ចាស់សំណាងសប្តាហ៍ទី២ទទួលបានទូរទស្សន៍មូយរង្វាន់ដែលអតិថិជនរបស់យើងមកពីខេត្តបាត់ដំបង។     រូបភាពអតិថិជនឈ្នះរង្វាន់សប្តាហ៍ទី២ ដោយឡែកខាងក្រុមហ៊ុនក៏ធ្វើការចាប់រង្វាន់លេខ២ និង លេខ៣ ចំនួន ៦រង្វាន់ទៀតផងដែរ។ អតិថិជនដែលទទួលបានរង្វាន់លេខ២ចំនួន១នាក់ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិង២រូបទៀតនៅកណ្តាលនឹងភ្នំពេញ។   អតិថិជនមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អតិថិជនមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចំណែកអតិថិជនដែលទទួលបានរង្វាន់លេខ៣សុទ្ធសឹងតែជាអតិថិជននៅភ្នំពេញ។ ការចាប់រង្វាន់នៅសប្តាហ៍ទី៣និងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៥ ខែ កក្កដាខាងមុខនេះ។ សូមចូលរួមទស្សនាលេងហ្គេមជាមួយនិងកម្មវិធីតាមរយះគេហទំព័រហ្វេសបុករបស់ Opennet។ ដែលមានឈ្មោះថា Opennet Support។

(English) Information about the second prize

Monday June 29th, 2020
| ព័ត៌មាន

Information about the second prize សូមអបអរសាទរទៅកាន់អតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់សប្តាហ៍ទី2ពីការចាប់ឆ្នោតLucky Drawរបស់ Opennet ចំនួន៧ រូប! ខាងក្រុមហ៊ុននិងធ្វើការប្រគោលរង្វាន់ជូនទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងដល់គេហដ្ធានតែម្តង។. សូមរងចាំទស្សានាការផ្សាយផ្ទាល់ពី Opennetជារាងរាល់សប្តាហ៍នៅវេលាម៉ោង ៩ព្រឹកដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនផងដែរ ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រ Opennet Support ព័តមានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខ: 023868586

ការចាប់រង្វាន់Lucky Draw ពីក្រុមហ៊ុន Opennet

Thursday June 25th, 2020
| ព័ត៌មាន

ការ​ចាប់​រង្វាន់​Lucky Draw ពី​ក្រុមហ៊ុន​ Opennet   កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះខាងក្រុមហ៊ុន បានចាប់ផ្តើមដំណើរការនូវកម្មវិធីចាប់រង្វាន់សំរាប់អតិថិជនដែលបង់ថ្លៃសេវាកម្មចាប់ពី៦ខែឡើងទៅ នេះគឺជាកម្មវិធីសំរាប់អតិថិជនចាស់ ដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើឡើងដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនរយះពេលកន្លងមកនេះ៕ ការចាប់រង្វាន់នេះបានរៀបចំឡើងរយះពេលរហូតដល់ទៅ១៣សប្តាហ៍ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំផ្សាយផ្ទាល់ឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង ៩ព្រឹក។ រង្វាន់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ខាងក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការប្រគល់ជូនអតិថិជនដល់គេហដ្ធានផ្ទាល់តែម្តង។ ជាក់សែ្តងយើងបានស្វែងរកឃើញអតិថិជនដែលមានសំណាងឈ្នះនូវរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ដំបូងគេ។ លោក សែន កុសល ដែលជាម្ចាស់សំណាងដំបូងគេទទួលបានម៉ាស៊ីនបោកខោអាវមូយរង្វាន់។ដោយឡែកខាងក្រុមហ៊ុនក៏ធ្វើការចាប់រង្វាន់លេខ២ និង លេខ៣ ចំនួន ៦រង្វាន់ទៀតផងដែរ។ អតិថិជនដែលទទួលបានរង្វាន់លេខ២ចំនួន ៣នាក់ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ ចំណែកអតិថិជនដែលទទួលបានរង្វាន់លេខ៣មាន២នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងមួយរូបនៅភ្នំពេញផងដែរ។ ការចាប់រង្វាន់នៅសប្តាហ៍ទី២និងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៨ ខែ មិថុនាខាងមុខនេះ។ សូមចូលរួមទស្សនាលេងហ្គេមជាមួយនិងកម្មវិធីតាមរយះគេហទំព័រហ្វេសបុករបស់ Opennet។ ដែលមានឈ្មោះថា Opennet Support។

(English) LUCKY DRAW on 21-June-2020

Sunday June 21st, 2020
| ព័ត៌មាន

Sorry, this entry is only available in English.

មាតិកានៃកម្មវិធីធ្វើផ្សងសំណាង “PAY MONEY, GET FREE MACBOOK”

Sunday June 14th, 2020
| ព័ត៌មាន

មាតិកានៃកម្មវិធីធ្វើផ្សងសំណាង “PAY MONEY, GET FREE MACBOOK” 1.ពេលវេលាប្រព្រឹត្តកម្មវិធី: ពីថ្ងៃទី 15/06/2020ដល់ 13/09/2020 ពេលវេលាចាប់រង្វាន់ 9:00​ព្រឹក ថ្ងៃទី 21/6, 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8 6/9 និង 13/9 តាមរយៈ Livestream Facebook នៅ “Opennet Support” https://www.facebook.com/opennetsupport/   2.គោលដៅនៃការអនុវត្ត: អតិថិជនចាស់ (រួមទាំងអតិថិជន Recovery) ដែលបានបង់ប្រាក់ជាមុនចាប់ពី ៦ ខែឡើងក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធីប្រព្រឹត្តទៅ។ តំបន់អនុវត្ត: OPENNET CAMBODIA. អតិថិជន VIP អតិថិជនបានបញ្ចុះតម្លៃ៥០% និងបុគ្គលិករបស់ OPENNET​ ​មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេ។ រង្វាន់មិនអាចប្តូរសាច់ប្រាក់បានទេ   3.រង្វាន់មាន: ប្រភេទរង្វាន់ ឈ្មោះផលិតផល […]

💢💥💥ដំណឹងបន្ទាន់💥💥💢

Thursday June 27th, 2019
| ព័ត៌មាន

ថ្មីៗនេះ មាន Ads នៅលើ Internet ដែលបានប្រាប់ថាឈ្នះរង្វាន់ Samsung Galaxy S10 ពីក្រុមហ៊ុន Opennet ISP។ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំពុំមានប្រូម៉ូសិនបែបនេះឡើយ ដូច្នេះសូមអតិថិជនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ Ads បែបនេះ ព្រោះអាចមានគោលបំណងអាក្រក់ណាមួយ! សូមអរគុណ!

Khmer New Year – New Price

Saturday March 2nd, 2019
| ព័ត៌មាន

ជាបឋម ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គងសេវាកម្មអ៊ិនធឺណេត Opennet យើងខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការជឿទុកចិត្ត និងគាំទ្រសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំរហូតមក។ ដើម្បីបង្ហាញការដឹងគុណ ចំពោះការជឿទុកចិត្ត ហើយក៏ចូលរួមអបអរសាទរទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ និង ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានសម្រេចប្រកាសបង្កើនល្បឿនអ៊ិនធឺណេត ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់អតិថិជន ក៏ដូចគ្នាបង្កើនគុណភាពសេវាអ៊ិនធឺណេត។ Opennet និងអនុវត្តកម្មវិធីបង្កើនល្បឿនអ៊ិនធឺណេតនេះ ដូចចែងខាងក្រោម៖ 1, ពេលវេលា Upgrade: ចាប់ពីម៉ោង 00:00 08/03/2019។ 2, ល្បឿនអ៊ិនធឺណេតថ្មី: ដូចបានបង្ហាញនៅរូបថតដែលភ្ជាប់ជាមួយ។ ជាថ្មីម្តងទៀត សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការជឿទុកចិត្ត និងគាំទ្រសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើអតិថិជនមានចំងល់ផ្សេងៗ អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ 023 86 85 86។ Hi Opennet : Dowload and set up app here, For Andoird: http://bit.ly/2qD67OJ For IOS: https://apple.co/2yRv90H  

Battambang Branch changed location to new address

Thursday April 19th, 2018
| ព័ត៌មាន

Dear valued customers, To serve you better with even more space, we moved to a new branch on address: NO-G01, National Road 5, Romchek4 Village, Sangkat Rattanak, Battambang City. Come and get new ADSL & FTTH Packages.