Tuesday April 14th, 2020 |

OpenNet សូមជូនដំណឹងចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ !

ដើម្បីទប់ស្កាត់និងការពារមេរោគ Covid 19 រីករាលដាល OpenNet សូមអញ្ជើញអតិថិជនធ្វើការទូទាត់ថ្លៃសេវាតាមរយៈការវេរលុយតាមបណ្តាញធនាគារ ដែលមានដូចជា៖


1. ​ABA Bank
Account Name: KING TECHNOLOGIES CO., LTD
Account Number: 000464366


2. ​ACLEDA Bank PLC
Account Name: KING TECHNOLOGIES CO., LTD
Account Number: 34830137888888


សំគាល់៖ នៅពេលធ្វើការវេលុយសូមអតិថិជនដាក់លេខទូរសព្ទចុះឈ្មោះឬលេខសម្គាល់អតិថិជនផង
សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ៖023868586